Nieuwe zaken bij de KCL 2020

Dit jaar organiseren we weer de prachtige fietstocht Kennemer Classic.

Als altijd hebben we een goed doel en een schitteren uitgepijlde route voor u klaar liggen. de voorbereidende handelingen hebben in het najaar 2019 al plaatsgevonden en de verkenningen zullen tot en met de start plaatsvinden

Nieuw is dat we de tips ter harte hebben genomen en dat we het pontje Akersloot in de inschrijfprijs meenemen, net als de verzorging met een drankje onderweg. U kunt dus zondermeer het pontje op op vertoon van uw deelnamekaart.

We gaan hopelijk ook experimenteren met een pin apparaat. Allereerst oriënteren we ons op de aanschaf, maar daarnaast is het in de betonnen bunkeromgeving van het Fort een uitdaging te noemen of het wel werkt daar. De telefoon en dataontvangst is vaak heel matig.